La Fundació Hospital de Campdevànol, acreditada amb la certificació ISO 14001:2004

  • Inclou tant l'Hospital com els CAP de Ribes de Freser i Campdevànol
  • La gestió sostenible a nivell mediambiental és un objectiu prioritari que es recull en el Pla Estratègic de l'Entitat
  • El Centre ha dut a terme destacades millores en els últims anys per augmentar l'eficiència energètica

ISO Campdevànol acreditació
Campdevànol, 20 d'abril 2017.- La Fundació Hospital de Campdevànol ha aconseguit la certificació mediambiental ISO 14001:2004, que ha estat entregada a l'entitat aquest matí, en un acte amb l'empresa certificadora OCA. Aquest reconeixement inclou tant l'Hospital com els CAP de Ribes de Freser i Campdevànol. La ISO 14001:2004 és un estàndard voluntari internacional per als sistemes de gestió ambiental, una certificació que acredita el respecte pel medi ambient i la reducció de la contaminació per part de les empreses o entitats acreditades. Aquesta certificació posa en valor la tasca desenvolupada per l'Hospital de Campdevànol en matèria de gestió energètica i de residus, així com en altres aspectes relacionats amb el medi ambient.

La protecció del medi ambient és un punt clau per a l'Entitat, que inclou en el seu Pla Estratègic aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels recursos. En aquest sentit, els darrers anys s'han dut a terme millores que han permès reduir el consum d'energia del Centre, com la implantació de sistemes de producció d'energia més eficients, altres petits projectes de millora i, sobretot, a la implicació del personal.

Algunes de les mesures implementades són la introducció de calderes de condensació per a la calefacció, l'aïllament de les canonades, millores en la regulació i funcionament de la refredadora i en el sistema de fred, la reducció de circuits i substitució en canonades i aïllaments pel que fa a la producció i distribució d'aigua calenta. També destaquen el pas d'il·luminació convencional a led i la introducció de variadors en les bombes d'impulsió de l'aigua en funció de la pressió i la temperatura de retorn. A més, s'ha dut a terme una tasca destacada pel que fa a conscienciació del personal del Centre i dels usuaris.

Ramon Roca, responsable de Serveis Generals de l'Hospital de Campdevànol, subratlla la importància d'haver aconseguit aquesta certificació i apunta que “el fet d'haver obtingut la ISO 14001:2004 reconeix un grau diferencial de qualitat i el compromís de l'Hospital amb el medi ambient”.

Sobre l'Hospital de Campdevànol

L'Hospital de Campdevànol és l'hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població de referència de més de 26.000 persones. L'Entitat va ser fundada el 1920 i des d'aleshores vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l'objectiu d'aconseguir resultats d'excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència.

Des de 1983, any en què l'Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut. Actualment, l'Hospital està acreditat com a centre d'atenció hospitalària aguda i com a centre d'atenció sociosanitària. A part de l'Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres d'Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Freser, i els consultoris locals de Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.

Mapa Media · Tel. (+34) 93 285 19 19
c/ Gran de Gràcia 1, 5è 1a · 08012 · Barcelona
Twitter MapaBloc MapaFlickr Mapa