La Taula de Salut Mental de Granollers organitza una jornada per millorar la inserció laboral de persones amb un problema de salut mental al Vallès Or

  • Gairebé el 70 % de les persones amb un problema de salut mental greu de la comarca es troba sense feina.
  • Durant la sessió s'aprofundirà en la idea del treball en xarxa i en la figura d'acompanyament d'aquest col·lectiu en el procés d'accés al món laboral, entre altres temàtiques.

Granollers, 18 de maig de 2017._ La Taula de Salut Mental de Granollers, coordinada per Benito Menni CASM, organitza demà, 19 de maig, al Centre Cívic Nord de Granollers, una jornada amb l'objectiu de crear un espai de reflexió sobre les necessitats i dificultats amb què es troben les persones amb un trastorn mental del Vallès Oriental a l'hora d'incorporar-se al món laboral. En concret, gairebé el 70 % de les persones amb un problema de salut mental greu de la comarca es troba sense feina.

Amb el títol de “Procés d'accés al món laboral a través de la intervenció comunitària en Salut Mental al Vallès Oriental”, l'acte serà inaugurat per Josep Mayoral i Artigas, alcalde de Granollers, i per Josep Vidal i Fàbrega, director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, entre d'altres.

A fi de poder fer una radiografia el més detallada possible que permeti començar a treballar en nous programes i projectes, la jornada reunirà professionals tant de l'àmbit educatiu, com de salut mental i de serveis socials de la comarca. “Només a partir del treball en xarxa de tots els actors que intervenen en el procés d'accés al món laboral de les persones vinculades a la Xarxa de Salut Mental es podrà millorar la situació actual”, explica Elena Sánchez, treballadora social de Benito Menni CASM que ha tingut una participació molt activa en l'organització de la sessió.

A banda de la necessitat d'implantar d'un model de treball integral, a la jornada també s'aprofundirà en la importància que les entitats que presenten serveis en aquest àmbit disposin de programes de formació que estiguin més adaptats als requeriments concrets dels individus. Així mateix, es posarà l'accent en la inexistència d'una figura d'acompanyament de les persones amb un problema de salut mental i les seves famílies, i en la rellevància d'apostar per la prevenció des de la intervenció en la comunitat.

Abordatge global de la salut mental

La Taula de  Salut Mental de Granollers, en la qual participen els serveis de Benito Menni CASM del Vallès Oriental, és un espai de reflexió i coordinació de les diferents entitats del territori involucrades en la promoció de la salut mental. En aquest sentit, hi col·laboren associacions d'usuaris, de familiars, serveis assistencials de salut mental i de salut primària, administracions locals, serveis socials, i recursos laborals i d'habitatge. Aquesta taula aborda la salut mental de manera global -d'aquí la diversitat d'entitats involucrades- i emprèn accions per lluitar contra l'estigma en salut mental; empoderar els usuaris dels dispositius de salut mental; coordinar els diferents serveis sanitaris, de rehabilitació i de reinserció, i per identificar les necessitats del territori i posar en marxa projectes adequats a aquestes necessitats.

Sobre Benito Menni CASM

Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental és un conjunt de dispositius assistencials pertanyents a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i dedicats a l'atenció sanitària i social integral de les persones que pateixen malalties mentals.

L'Hospitalitat, entesa com un servei als altres, tenir cura i acompanyar; la qualitat en l‘atenció sanitària i social, basada en el treball i compromís de tots en la millora contínua i en el camí cap a l'excel·lència; l'ètica com una forma de sentir, pensar i actuar, i la priorització i sensibilitat cap a les necessitats de les persones més desafavorides són alguns dels valors més representatius de Benito Menni CASM.

El centre està gestionat per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, una Institució de l'Església Catòlica, sense ànim de lucre, que treballa des de fa més de 135 anys en l'acollida, cura especialitzada, assistència integral i reinserció social de persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual i altres malalties, amb preferència per les persones més vulnerables, segons les necessitats de cada moment i lloc.

En l'actualitat, l'acció hospitalària està present en 27 països, de 4 continents, amb més de 350 centres i dispositius d'atenció sociosanitària i prop de 2 milions de beneficiaris l'últim any. Aquesta tasca es realitza gràcies a l'entrega i dedicació de més d'1.000 germanes, 11.000 professionals i nombrosos voluntaris. Concretament a Espanya, Germanes Hospitalàries està present en 11 comunitats autònomes, amb més de 5.400 llits i 100 dispositius d'assistència comunitària, més de 400 germanes, al voltant de 6.000 col·laboradors i més de 800 voluntaris.

Mapa Media · Tel. (+34) 93 285 19 19
c/ Gran de Gràcia 1, 5è 1a · 08012 · Barcelona
Twitter MapaBloc MapaFlickr Mapa