Assessoria estratègica

Assessoria estratègica

 

Auditories de comunicació interna i externa

Estudiem en profunditat el seu cas per determinar en quina mesura els canals de comunicació utilitzats són adequats i eficaços, i si els missatges circulen de forma correcta dins i fora de l'organització. Això permet visualitzar el quadre de fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats que, aplicades a la comunicació, es poden traslladar al seu projecte empresarial o institucional.

Plans de comunicació

El pla de comunicació és el full de ruta que defineix l'estratègia, les accions, el calendari per dur-les a terme i els recursos que permeten passar de l'escenari teòric a la praxi comunicativa. Ha de ser una eina personalitzada que tingui en compte les necessitats, particularitats i limitacions de cada projecte. Sota cap concepte pot utilitzar-se el “prêt-à-porter” i s'ha d'apostar sempre pel “fet a mida”.

Manuals de comunicació de crisi

Les situacions de crisi comporten l'adequació de la política de comunicació a un escenari de risc elevat. Anticipem les situacions de risc que pot viure la seva empresa o institució i definim quin és el protocol de comunicació adequat per a cadascuna d'elles.

Selecció de professionals del sector

Coneixem la nostra professió i sabem quines són les característiques que ha de tenir un professional de la comunicació per desenvolupar amb èxit les seves responsabilitats. Seleccionem, per als nostres clients, professionals experimentats i capacitats per encaixar a la seva organització.

Mapa Media · Tel. (+34) 93 285 19 19
c/ Gran de Gràcia 1, 5è 1a · 08012 · Barcelona
Twitter MapaBloc MapaFlickr Mapa