Documentació i anàlisi

Documentació i anàlisi

 

Resums de premsa

Amb la periodicitat que desitgi (diària, setmanal o mensual) i en format digital, li enviem les notícies publicades sobre la seva empresa o institució i/o aquelles més destacades del sector en què opera.

Anàlisis qualitatives de la presència als mitjans

Analitzem el seu posicionament als mitjans per ajudar-lo a optimitzar i millorar les seves accions de comunicació. Aquesta feina es desenvolupa des d'una òptica quantitativa i qualitativa.

Anàlisis del sector o la competència

Elaborem estudis comparatius de la presència als mitjans de comunicació dels seus competidors en un sector determinat o analitzem quin és l'impacte mediàtic d'un sector concret.

Mapa Media · Tel. (+34) 93 285 19 19
c/ Gran de Gràcia 1, 5è 1a · 08012 · Barcelona
Twitter MapaBloc MapaFlickr Mapa