Projectes editorials

Projectes editorials

 
Periodisme de marca (brand journalism)

Conceptualitzem i implementem portals informatius o publicacions impreses que permeten a les organitzacions connectar amb els seus clients o clients potencials a partir de la generació de continguts d'interès i d'una forma totalment diferent a les eines de comunicació corporativa convencionals.

Revistes corporatives

Dissenyem, redactem i coordinem l'elaboració de revistes d'empresa dirigides a clients, treballadors i stakeholders en general.

Memòries i anuaris d'empresa

Redactem, dissenyem i coordinem la producció d'eines clàssiques d'informació empresarial, com són les memòries i els anuaris.

Llibres

Redactem, dissenyem i coordinem la impressió de llibres de tot tipus, ja sigui de caràcter commemoratiu, informatiu o promocional.

Material promocional

Redactem, dissenyem i coordinem la impressió de qualsevol tipus de material promocional, segons les seves necessitats de comunicació corporativa o de producte, com ara díptics, prospectes o fulletons, catàlegs, etc.

Mapa Media · Tel. (+34) 93 285 19 19
c/ Gran de Gràcia 1, 5è 1a · 08012 · Barcelona
Twitter MapaBloc MapaFlickr Mapa